Âştî

Âştî maddesinin geçtiği osmanlıca sözlükler


  Kamus-ı Türki >>> ::: Sayfa:34 ::: Sira:22 >> tikla oku

  آشتی ::: aşti

  Lehçe-i Osmani >>> ::: Sayfa:865 ::: Sira:23 >> tikla oku

  آشتی ::: aşti

  Lugat-ı Naci >>> ::: Sayfa:8 ::: Sira:24 >> tikla oku

  آشتي ::: aşti

  Kamus-ı Osmani >>> ::: Cilt:1 ::: Sayfa:28 ::: Sira:14 >> tikla oku

  آشتیٖ ::: aşti

  Kamus-ı Fransevi >>> ::: Sayfa:19 ::: Sira:5 >> tikla oku

  آشتى ::: aşti

  Lugat-ı Remzi >>> ::: Cilt:1 ::: Sayfa:65 ::: Sira:13 >> tikla oku

  اشتی ::: Âştî

  İngilizce Sözlük >>> ::: Sayfa:119 ::: Sira:28 >> tikla oku

  اشتی ::: aşti

  Yeni Türkçe Lugat >>> ::: Sayfa:45 ::: Sira:23 >> tikla oku

  آشتی ::: aşti

  Resimli Türkçe Kamus >>> ::: Sayfa:12 ::: Sira:14 >> tikla oku

  آشتی ::: aşti

  Lugat-ı Ebuzziya >>> ::: Sayfa:39 ::: Sira:9 >> tikla oku

  آشتی ::: aşti

  Resimli Kamus-ı Osmani >>> ::: Sayfa:23 ::: Sira:8 >> tikla oku

  آشتی ::: aşti

  Lugat-ı Cudi >>> ::: Sayfa:8 ::: Sira:16 >> tikla oku

  آشتی ::: aşti


  Osmanlıca Âştî nasıl yazılır, Osmanlıca Âştî ne demek,. Âştî osmanlıca yazılışı, Âştî arapça yazılışı, türkçe osmanlıca sözlük kelimelerin yazılışı, Âştî nedir sözlük anlamı manası, Âştî hakkında bilgi


  22 46 70 94 118 142 166 190 214 238 262 286 310 334 358 382 406 430 454 478 502 526 550 574 598 622 646 670 694 718 742 766 790 814 838 862 886 910 934 958 982 1006 1030 1054 1078 1102 1126 1150 1174 1198 1222 1246 1270 1294 1318 1342 1366 1390 1414 1438